TCC Hotel

 Data realizacji: 2014 – 2015

Rodzaj konstrukcji: kubaturowa

Lokalizacja: Dania

Waga: 800 T

Zakres prac:

– prefabrykacja

– montaż próbny

– zabezpieczenie antykorozyjne