Konstrukcja rusztu pod szkło Hala Bercy

 Data realizacji: 2015

 Rodzaj konstrukcji: kubaturowa

 Lokalizacja: Francja

 Waga: 60 T

Zakres prac:

– prefabrykacja

– montaż próbny

– zabezpieczenie antykorozyjne